• S - Vahvuus
  Edit

  Työllisyysaste

  Työllisyysaste
  Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi 72% työllisyysasteen saavuttamisen vuoteen 2019 mennessä ja sama tavoite on asetettu myös Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategiassa. Työllisyysaste kuvaa missä määrin alueen työikäiset osallistuvat työelämään ja se on yksi merkittävä mittari kansantalouden kehitykselle, jonka osalta voidaan pienistäkin muutoksista tehdä päätelmiä kehityksen suunnasta.

  Työllisyysaste on kehittynyt myönteisesti koko Suomessa ja vuoden 2016 lopussa se oli 68,3. Pohjalaiset maakunnat pitävät työllisyysasteessa kärkitiloja maakuntien välisessä vertailussa. Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste on yksi Suomen korkeimmista ja se on noussut jo 70.8 prosenttiin. Työllisyysasteen nostaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista maakunnassa ja sen pysyminen suhteellisen korkealla tasolla on yksi osoitus maakunnan vahvuuksista. Työllisyysasteen nostaminen tavoitteeseen saakka edellyttää uusien työpaikkojen syntymistä. Kaikkein eniten uusia työpaikkoja Suomessa syntyy pienissä PK-yrityksissä ja aidosti uutta työtä syntyy erityisesti osaamisintensiivisillä ja innovatiivisten yritysten parissa

  kehittynyt myönteisesti koko Suomessa ja vuoden 2016 lopussa se oli 68,3. Pohjalaiset maakunnat pitävät työllisyysasteessa kärkitiloja maakuntien välisessä vertailussa. Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste on yksi Suomen korkeimmista ja se on noussut jo 70.8 prosenttiin. Työllisyysasteen nostaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista maakunnassa ja sen pysyminen suhteellisen korkealla tasolla on yksi

  Edit

  aaaa

  aaaa

  Edit

  Vankka toimialaosaaminen

  Meillä on vankkaa osaamista omalta toimialaltamme. Se on ensiarvoisen tärkeä kilpailutekijä

  Edit

  Pitkät asiakkuudet

  Asiakkuutemme ovat pitkiä, mikä parantaa ennustettavuutta.

  Tämä on keskeinen vahvuutemme!

  Edit

  Maine

  Meillä on hyvä maine toimittajana

 • W - Heikkous
  Edit

  Muokattavuus

  Seinän muokattavuus

  Edit

  Pitkät myyntiprosessit

  Konsulttipalveluiden myynti on hidasta.

  Edit

  Puutteellinen tuotteistus

  Emme ole pystyneet tuotteistamaan ja systematisoimaan riittävästi palveluita. Paljon turhaa työtä myynnissä ja toimituksissa tämän takia.

 • O - Mahdollisuus
  Edit

  Open data

  Open data mahdollistaa uusia tapoja kerätä ja analysoida liiketoimintaamme vaikuttavia tekijöitä.

  Edit

  Organisaatiomuutokset julkisella sektorilla

  Julkisen sektorin asiakkaistamme monet ovat uusimassa organisaatioitaan. He tarvitsevat palveluitamme.

  Edit

  Vanhaa haastavat yritykset

  Vanhoja toimintatapoja haastavat yritykset ovat potentiaalisia asiakkaita uusille palveluille

 • T - Uhka
  Edit

  fasdf

  asdfasdf

  Edit

  Asiakkaiden päätöksenteko siirtyy ulkomaille

  Asiakkaat tekevät päätöksiä päämajoissaan ulkomailla. Asiakasetäisyys kasvaa.

  Tämä koskee erityisesti suuria yrityksiä, joita haluaisimme enemmän asiakkaiksi.

  Edit

  Puutteellinen digitalisaatio

  Teemme vielä paljon töitä tehottomasti. Emme ole ottaneet digitalisaation mahdollisuuksia hyödyksi.